Oferta

Kancelarii

Prawo cywilne - w wszelkich sprawach związanych z nieruchomościami

Specjalizujemy się od lat

 • w wszelkich sprawach związanych z nieruchomościami,
 • udzielamy pomocy prawnej w sprawach o zasiedzenie,
 • ochrony posiadania,
 • zmian formy własności nad nieruchomościami,
 • sprzedaży i kupna,
 • ustanowienia dożywocia, renty, służebności,

 

Opiniujemy

 • wszelkie umowy związane z obrotem nieruchomościami,
 • prowadzimy negocjacje,
 • pomagamy w sprawach związanych z realizacją,
 • a także z rozwiązaniem umów,

 

Zapewniamy

 • pomoc prawną w postępowaniu wieczystoksięgowym,
 • jak również pomagamy w sprawach związanych z hipotekami,
 • dokonujemy kompleksowego rozpoznania stanu prawnego nieruchomości,

 

Pomagamy

 • w uzyskiwaniu odszkodowań związanych związane z wypadkami,
 • czynami niedozwolonymi,
 • naruszeniem własności,
 • jak również związanych z działaniem organów administracji publicznej,

 

Prowadzimy

 • doradztwo związane z prawem spadkowych,
 • jak również reprezentujemy w postępowaniu spadkowym.

Prawo Gospodarcze - usługi kompleksowej wieloletniej obsługi podmiotów gospodarczych

Prowadzimy

Sprawy związane z rejestracją podmiotów gospodarczych w najdogodniejszej dla przedsiębiorcy formie prawnej,

 

Udzielamy

Pomocy prawnej w sprawach związanych z uzyskiwaniem wszelkich niezbędnych pozwoleń koniecznych do prowadzenia działalności gospodarczej,

 

Zajmujemy się

Profesjonalną windykacją należności na każdym etapie sprawy,

 

Doradzamy

W zakresie zabezpieczenia należności (w szczególności na etapie konstrukcji umów), konstrukcji umów z kontrahentami, opiniujemy kontrakty, umowy, a także wszelkie akty wewnętrzne,

 

 

Prowadzimy

 • Negocjacje między podmiotami gospodarczymi, jak również między podmiotami gospodarczymi a organami administracyjnymi,
 • Usługi kompleksowej wieloletniej obsługi podmiotów gospodarczych

Prawo Administracyjne - szeroko pojęte reprezentowanie przed wszelkimi organami administracyjnymi

Zapewniamy

Szeroko pojęte reprezentowanie przed wszelkimi organami administracyjnymi zarówno podmioty gospodarcze jak również klientów indywidualnych,

 

Udzielamy

Pomocy prawnej w sprawach związanych z uzyskaniem pozwolenia na prace, pobyt stały i tymczasowy, jak również pomagamy w uzyskaniu obywatelstwa RP,

 

Zajmujemy się

Pomocą w udzieleniu wszelkich niezbędnych zgód i zezwoleń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,

 

Udzielamy

Pomocy prawnej związanej z prawem budowlanym, w szczególności spraw związanych z uzyskaniem zgody na budowę, legalizacją samowoli budowlanej itd,

 

Zajmujemy się

Uzyskaniem odszkodowań związanych z działaniami organów administracyjnych, jednostek samorządowych, podmiotów publicznoprawnych (odszkodowania za usytuowanie linii wysokiego napięcia, przesytu gazu, dróg publicznych itd.).


Prawo Spółek - szerokie doświadczenie związane w konstrukcji prawnej aktów wewnętrznych spółek prawa handlowego

Dokonujemy

Kompleksowych usług związanych z rejestracją spółek, poczynając od doradztwa w zakresie formy prawnej oraz klasyfikacji działalności, aż do dokonania wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym,

 

Posiadamy

Szerokie doświadczenie związane w konstrukcji prawnej aktów wewnętrznych spółek prawa handlowego,

 

Prowadzimy

Sprawy z zakresu ochrony członków zarządu przed odpowiedzialnością za długi spółki,

 

Zajmujemy się

Sprawami ogłoszenia upadłości spółek prawa handlowego, a także ich likwidacji,


Prawo Karne - specjalizującymi się w zakresie szeroko pojętego prawa karnego i karno skarbowego.
Współpracujemy z doświadczonymi adwokatami, specjalizującymi się w zakresie szeroko pojętego prawa karnego i karno skarbowego.

Windykacja Należności - Zapewniamy pomoc prawną związaną z uzyskaniem należności
Zapewniamy pomoc prawną związaną z uzyskaniem należności pieniężnych od wezwania do zapłaty do zakończenia postępowania egzekucyjnego. Oferujemy określenie najskuteczniejszej formy windykacji, dokonanie prób polubownego rozwiązania sporu, skutecznego reprezentowania na drodze sądowej, jak również skierowania sprawy na drogę egzekucji komorniczej, dodatkowo specjalizujemy się w rozmaitych formach zabezpieczania długu.

Kompleksowa obsługa podmiotów gospodarczych (prawo gospodarcze)

Zajmujemy się kompleksową obsługą:

   • spółek prawa handlowego,
   • spółdzielni,
   • działalności gospodarczych,

Posiadamy w szczególności wieloletnie doświadczenie związane z prawną obsługą podmiotów występujących na rynku nieruchomości:

 

   • spółdzielni mieszkaniowych,
   • wspólnot mieszkaniowych,
   • pośredników w obrocie nieruchomościami

Rejestracja spółek prawa handlowego (prawo gospodarcze/prawo spółek)
Zapewniamy szybką i pełną rejestracje podmiotów prawa handlowego, jak również dokonywanie wszelkich niezbędnych zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym. Posiadamy szerokie doświadczenie w przygotowywaniu aktów wewnętrznych spółek prawa handlowego.

Uzyskiwanie pozwoleń na prace, na pobyt, obywatelstwa. (prawo administracyjne/prawo pracy)
Nasz zespół zapewnia profesjonalną pomoc obcokrajowcom pragnącym uzyskać zezwolenie na pobyt, zezwolenie na prace, a nade wszystko uzyskać Polskie obywatelstwo.

Odszkodowania (prawo cywilne/administracyjne) - Zajmujemy się kompleksowym uzyskiwaniem odszkodowań

Zajmujemy się kompleksowym uzyskiwaniem odszkodowań, od udzielenia porady dotyczącej realnej szansy powodzenia sprawy, poprzez ocenę rozmiarów szkody, skierowanie sprawy na drogę postępowania cywilnego, tudzież administracyjnego, aż do egzekucji zasądzonej należności.index_04

Mikołaj Aleksandrowicz

Radca Prawny

 

tel.58  661 88 10

58 620 13 48

tel/fax 58 661 51 32

adres e-mail: kancelaria@a-lex.pl

Beniowskiego 13

81-226 Gdynia


 

Translate »