Usługi naszej kancelarii
W czym możemy Ci pomóc

01 ______ SPIS USŁUG

Prawo Cywilne

Specjalizujemy się od lat

 • w wszelkich sprawa związanych z nieruchomościami,
 • udzielamy pomocy prawnej w sprawach o zasiedzenie,
 • ochrony posiadania,
 • zmian formy własności nad nieruchomościami,
 • sprzedaży i kupna,
 • ustanowienia dożywocia, renty, służebności,

Opiniujemy

 • wszelkie umowy związane z obrotem nieruchomościami,
 • prowadzimy negocjacje,
 •  pomagamy w sprawach związanych z realizacją,
 • a także z rozwiązaniem umów,

Zapewniamy

 • pomoc prawną w postępowaniu wieczystoksięgowym,
 • jak również pomagamy w sprawach związanych z hipotekami,
 • dokonujemy kompleksowego rozpoznania stanu prawnego nieruchomości,

Pomagamy

 • w uzyskiwaniu odszkodowań związanych związane z wypadkami,
 • czynami niedozwolonymi,
 • naruszeniem własności,
 • jak również związanych z działaniem organów administracji publicznej,

Prowadzimy

 • doradztwo związane z prawem spadkowych,
 • jak również reprezentujemy w postępowaniu spadkowym.

Prawo Gospodarcze

Prowadzimy

 • Sprawy związane z rejestracją podmiotów gospodarczych w najdogodniejszej dla przedsiębiorcy formie prawnej,

Udzielamy

 • Pomocy prawnej w sprawach związanych z uzyskiwaniem wszelkich niezbędnych pozwoleń koniecznych do prowadzenia działalności gospodarczej,

Zajmujemy się

 • Profesjonalną windykacją należności na każdym etapie sprawy,

Doradzamy

 • W zakresie zabezpieczenia należności (w szczególności na etapie konstrukcji umów), konstrukcji umów z kontrahentami, opiniujemy kontrakty, umowy, a także wszelkie akty wewnętrzne,

Prowadzimy

 • Negocjacje między podmiotami gospodarczymi, jak również między podmiotami gospodarczymi a organami administracyjnymi,
  Rówież prowadzimy usługi kompleksowej wieloletniej obsługi podmiotów gospodarczych.

Prawo Administracyjne

Zapewniamy

 • Szeroko pojęte reprezentowanie przed wszelkimi organami administracyjnymi zarówno podmioty gospodarcze jak również klientów indywidualnych,

Udzielamy

 • Pomocy prawnej w sprawach związanych z uzyskaniem pozwolenia na prace, pobyt stały i tymczasowy, jak również pomagamy w uzyskaniu obywatelstwa RP,

Zajmujemy się

 • Pomocą w udzieleniu wszelkich niezbędnych zgód i zezwoleń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,

Pomagamy

 • Pomocy prawnej związanej z prawem budowlanym, w szczególności spraw związanych z uzyskaniem zgody na budowę, legalizacją samowoli budowlanej itd,,

Prowadzimy

 • Uzyskaniem odszkodowań związanych z działaniami organów administracyjnych, jednostek samorządowych, podmiotów publicznoprawnych (odszkodowania za usytuowanie linii wysokiego napięcia, przesytu gazu, dróg publicznych itd.).

Prawo Spółek

Posiadamy

 • Szerokie doświadczenie związane w konstrukcji prawnej aktów wewnętrznych spółek prawa handlowego,

Prowadzimy

 • Sprawy z zakresu ochrony członków zarządu przed odpowiedzialnością za długi spółki,

Dokonujemy

 • Kompleksowych usług związanych z rejestracją spółek, poczynając od doradztwa w zakresie formy prawnej oraz klasyfikacji działalności, aż do dokonania wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym,

Zajmujemy się

 • Sprawami ogłoszenia upadłości spółek prawa handlowego, a także ich likwidacji,

Prawo Karne

Współpracujemy

 • Współpracujemy z doświadczonymi adwokatami, specjalizującymi się w zakresie szeroko pojętego prawa karnego i karno skarbowego

Dodatkowo oferujemy usługi w zakresie

Windykacja Należności

 • Zapewniamy pomoc prawną związaną z uzyskaniem należności pieniężnych od wezwania do zapłaty do zakończenia postępowania egzekucyjnego.
 •  Oferujemy określenie najskuteczniejszej formy windykacji, dokonanie prób polubownego rozwiązania sporu, skutecznego reprezentowania na drodze sądowej, jak również skierowania sprawy na drogę egzekucji komorniczej,
 • Dodatkowo specjalizujemy się w rozmaitych formach zabezpieczania długu.

Rejestracja spółek prawa handlowego (prawo gospodarcze / prawo spółek)

 • Zapewniamy szybką i pełną rejestracje podmiotą prawa handlowego, jak również dokonywanie wszelkich niezbędnych zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym. Posiadamy szerokie doświadczenie w przygotowywaniu aktów wewnętrznych spółek prawa handlowego.

Odszkodowania ( prawo cywilne / administracyjne )

 • Zajmujemy się kompleksowym uzyskiwaniem odszkodowań, od udzielenia porady dotyczącej realnej szansy powodzenia sprawy, poprzez ocenę rozmiarów szkody, skierowanie sprawy na drogę postępowania cywilnego, tudzież administracyjnego, aż do egzekucji zasądzonej należności.

Kompleksowa obsługa podmiotów gospodarczych ( prawo gospodarcze )

 • Zajmujemy się kompleksową obsługą:
   • spółek prawa handlowego,
   • spółdzielni,
   • działalności gospodarczych,
 • Posiadamy w szczególności wieloletnie doświadczenie związane z prawną obsługą podmiotów występujących na rynku nieruchomości:
   • spółdzielni mieszkaniowych,
   • wspólnot mieszkaniowych,
   • pośredników w obrocie nieruchomościami

Uzyskiwanie pozwoleń na prace, na pobyt, obywatelstwa. (prawo administracyjne/prawo pracy)

 • Nasz zespół zapewnia profesjonalną pomoc obcokrajowcom pragnącym uzyskać zezwolenie na pobyt, zezwolenie na prace, a nade wszystko uzyskać Polskie obywatelstwo.